OCEAN CREDIT IFN S.A.

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

OCEAN CREDIT IFN S.A.

Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională.

Progresul proiectului

S-au depus Rapoartele de progres 1, 2 și 3 și Cererile de rambursare aferente acestora.

Prima cerere de plată a fost depusă la data 08.05.2018, prin care s-a solicitat plata serviciilor de Cercetare industrială pentru modul “overdraft” și modul transfer monetar; și servicii de dezvoltare experimentală pentru modul “overdraft”.

Raport de Progres 1

S-a terminat achiziționarea echipamentelor pentru introducerea în producție.

Ca urmare a suprapunerii perioadei necesare intocmirii și depunerii Cererii de prefinanțare nr 1 și a Cererii de rambursare nr 1 cu perioada de raportare a situației financiare anuale a Ocean Credit IFN S.A. către autoritatea de supraveghere Banca Națională a Romaniei, nu a fost posibilă depunerea acestora la termenul estimat în Graficul de depunere a cererilor de prefinanțare/plată/rambursare fiind necesară amînarea acestui termen.

Raport de Progres 2

Pînă la data 19.01.2018 s-au achiziționat echipamentele pentru introducerea in producție a rezultatelor cercetării si activele fixe necorporale, soft management proces de creditare.

În perioada raportată s-a finalizat achiziția de echipamente pentru introducerea în producție a rezultatelor cercetării și s-a lansat și finalizat prin încheierea unui contract de servicii, achiziția de servicii de Cercetare industrială și Dezvoltare experimentală.

Demararea Subactivității 2.1 Lansarea și derularea achiziției de servicii pentru Cercetare industrială și Dezvoltare experimentală a fost amînată deoarece s-a urmărit găsirea unor noi posibilități de îmbunatățire a soluției tehnice concomitent cu studierea ofertei disponibile in piață.

Raport de Progres 3

Pînă la data transmiterii prezentului raport de progres 26.04.2018, s-au achiziționat echipamentele IT, activele fixe necorporale - soft management proces de creditare și serviciile de cercetare – dezvoltare pentru introducerea rezultatelor cercetării în ciclul productiv.

În perioada raportată s-a elaborat, experimentat si testat modul „overdraft”, s-a lucrat la elaborarea soluției noi pentru aplicația inovatoare - modul „transfer”, s-a testat și experimentat modul „transfer”.