OCEAN CREDIT IFN S.A.

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Comunicat de presă

București, 20.10.2017

SC OCEAN CREDIT IFN SA anunță începerea proiectului cu titlul
“Procese inovative pentru aplicatii TIC in domeniul financiar” – acronim INOVATIC

      La 27 SEPTEMBRIE 2017, S.C. Ocean Credit IFN SA din București, în calitate de beneficiar, a început implementarea proiectului “Procese inovative pentru aplicatii TIC in domeniul financiar” – acronim INOVATIC, în baza unui contract de finanţare încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate și Ministerul Cercetării și Inovării, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Competitivitate.

       Obiectivul general al proiectului INOVATIC consta in dezvoltarea si punerea in productie a unor procese IT semnificativ imbunatatite de acordare de credite tip „overdraft”(descoperiri de cont), de transfer de bani si de plati electronice in cadrul SC OCEAN CREDIT IFN SA. Procesul inovativ are ca punct de pornire cercetarea efectuata de catre institutia de cercetare cu care Ocean Credit IFN SA a semnat contract de servicii de cercetare.

       Sursa de finanțare este Programul Operațional Competitivitate, Acțiunea 1.2.1, tip proiect ”Proiecte pentru întreprinderi inovatoare de tip start-up-uri”.

      Valoarea totală a proiectului este de 1.048.835,73 lei, din care valoarea totală eligibilă nerambursabilă din FEDR este de 668.777,56 lei, contribuția din bugetul național este de 167.194,39 lei, valoarea co-finanțării eligibile a Beneficiarului este de 92.885,78 lei, iar valoarea neeligibila de 119.978,00 lei. Perioada de implementare a proiectului este de 20 de luni.

       Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020.

      Date de contact: Director de proiect – Radu Ciorba
      Tel. 021 9938; E-mail: office@oceancredit.ro